177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?Mūsu Tēvs Debesīs

Tas ir Dieva prāts, ka mums Viņš jāpielūdz. To mēs atzīstam un mācāmies Viņa svētajos vārdos un pavēlēs, kad Viņš saka: “Lūdziet, tad jums taps dots” (Mt.7:7), “Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit” (Mk.11:24), “esiet… neatlaidīgi savās lūgšanās” (Rom.12:12), “Esiet pastāvīgi savās lūgšanās” (Kol.4:2), “Lūdziet bez mitēšanās Dievu” (1.Tes.5:17). Īpaši mēs to atzīstam tāpēc, ka tas Kungs caur savu vienīgo Dēlu Jēzu Kristu devis mums šo lūgšanu un mācījis mūs tā lūgt, t.i. ar tādiem vārdiem, ko Viņš labprāt dzird. Tātad svētā lūgšana ir no paša Dieva, no Viņa svētuma nākusi, tāpēc tā mums noder par īsteniem debessratiem, ar ko jebkurā brīdī varam nokļūt pie Tēva un saņemt Viņa žēlastības pilno uzklausīšanu.

Lasīt tālāk »Dievs vienīgais dod žēlastību

“Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Āmen!” [1.Pēt.5:10-11]

Dievs vienīgais dod žēlastību

Lasīt tālāk »


Tavs visrūdītākais ienaidnieks

Dievs saka: “Čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem” (1.Moz.3:1). Jēzus mūs brīdina, ka sātans izmantos melus un viltu, lai mūs maldinātu, viestu mūsos šaubas un mēģinātu pazudināt (Jņ.8:44; 2.Kor.11:14).

Tavs visrūdītākais ienaidnieks

Lasīt tālāk »


Par pašiem lielākajiem Dieva valstības noslēpumiem

Jautājums jau nav tikai par mazu bērnu kristīšanu, bet par pašas Kristības vērtību un nozīmi, un par pašiem lielākajiem Dieva valstības noslēpumiem virs zemes. Jā, tā tas ir, mani mīļie brāļi.

Par pašiem lielākajiem Dieva valstības noslēpumiem

Lasīt tālāk »


Jēzus iespējamās tiesāšanas rekonstrukcija

Pēc Izraēlas valsts izveidošanās 1948. gadā ienāca daudzas prasības rekonstruēt tiesas procesu, sekojot senām juridiskām procedūrām. 1968. gadā Izraēlas augstākās tiesas galvenais tiesnesis Haijims Kohens uzrakstīja pētījumu par “Jēzus Nacarieša tiesu un nāvi”.

Jēzus iespējamās tiesāšanas rekonstrukcija

Lasīt tālāk »


Dieva žēlastības nodoms

Kas ir Dieva žēlīgais un labais prāts?

Dieva žēlastības nodoms

Lasīt tālāk »